0720353407

Noutati Revisal 2019 | Noutati Revisal 2019

20 Decembrie 2018

Noutati revisal 2019Principalele modificări aduse pentru HG nr. 905/2017 – privind registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru 2019

  • în cazul angajatorilor care au încheiat un contract externalizat cu un prestator de servicii privind întocmirea și gestionarea Revisalului, au obligația de a notifica ITM-ul în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii (art. 2, alin. (8));
  • modificarea termenelor privind transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă privind suspendarea. Suspendarea se va transmite cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;
  • s-au eliminat toate prevederile referitoare la registrul public;
  • s-au eliminat termenul de registrul privat respectiv de registru public, iar noțiunile au fost înlocuite cu termenul de „registru”;
  • s-a introdus termenul de 15 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul angajaților care doresc să li se elibereze copii privind documentele existente în dosarul personal;
  • obligația de raportare a indemnizațiilor și a altor adaosuri prevăzute în contractele de muncă (atât în cele individuale cât și în cele colective);
  • obligația de raportare a sporurilor prevăzute în contractele colective de muncă (anterior se raportau doar cele prevăzute în contractele individuale de muncă);
  • în cazul încetării activității unui salariati, angajatorilor li s-a introdus obligativitatea emiterii extrasului din registru datat şi certificat pentru conformitate;
  • dacă angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita ITM-ului eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. ITM-ul în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării;
      SALARIZAREA S-A SCHIMBAT RADICAL!

      Dupa cum ati aflat, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim va fi stabilit diferentiat in functie de nivelul studiilor si vechimea in munca. Angajatorii vor fi obligati sa stabileasca vechimea in munca pentru fiecare salariat. Vechimea in munca nu este egala cu stagiu de cotizare.

Totodata, tichetele de masa, tichetele de cresa, tichetele cadou si voucherele de vacanta se transforma in bonuri de valoare, conform Legii nr. 165/2018.


       Salariile minime brute valabile in 2019


Salariul minim brut : 3000 lei

Baza legala : art.71 OUG 114/2018


     Prin derogare de la prevederile art.164 alin.(1) din Codul Muncii,in perioada 1 ianuarie 2019 -31 decembrie 2019,pentru domeniul constructiilor,salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani,fara a include sporuri si alte adaosuri,la suma de 3000 lei,pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna,reprezentand 17,928 lei /ora.

   Salariul de baza minim brut : 2350 lei


 Baza legala : Hotararea nr. 937 /2018

    Suma este valabila pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare,cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare.


Salariul de baza minim brut : 2080 lei


Baza legala : Hotararea  937/ 2018


 Suma este valabila pentru restul angajatiilor,in afara de cei din domeniul constructiilor si cei cu studii  superioare -cel putin un an vechime in acest domeniu de studii superioare .

  

2021 © ExpertContabil Trainer Group SRL     0720353407, 0720353407 | office@cursuri-conta.ro

Oras Voluntari,Bld.Voluntari nr.85,Jud.Ilfov
CUI: 34329262 ORC: J23/1156/2015   contact